POETRY.GAME
זוג של פייסבוק
זיו הרמלין-שד״ר
תכנות: דאן גיטיק
עיצוב: טל סולומון ורדי
בזמן שזיו מתכונן, רצינו לגלות לכם בסוד שאתם שולטים על העלילה, בעזרת שני כפתורים שיצוצו בהפתעה.
עכשיו, לאחר שיצרת קטע ייחודי,

הגיע העת לשתף ולקרוא ברחבי הפיד:

״תראו, קטע שירה מקורי!״

רוצה שוב!
רוצה לשתף