אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי

Africa Sheli - Gilad Kahana

Africa Sheli - Gilad Kahana

Designing the artwork for the seventh album of Gilad Kahana,  "My Africa" (Africa Sheli).
You can read the whole process here (in Hebrew).

Designing the artwork for the seventh album of Gilad Kahana,  "My Africa" (Africa Sheli).
You can read the whole process here (in Hebrew).

אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
אפריקה שלי - גלעד כהנא. עיצוב: טל סולומון ורדי
Africa_Sheli_Gilad_Kahana_CD

All rights reserved © Tal Solomon Vardy. 2013-2023

All rights reserved © Tal Solomon Vardy. 2013-2023